wolny zawód


wolny zawód
wolny zawód {{/stl_13}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'zawód (np. artysty, lekarza z własną praktyką) wykonywany bez zawierania umowy o pracę z jakąś instytucją': {{/stl_7}}{{stl_10}}Wykonywać, wybierać wolny zawód. Przedstawiciele wolnych zawodów. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_8}}pot. {{/stl_8}}{{stl_7}}'żartobliwie o prostytucji' {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • zawód — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. zawódwodu, Mc zawódwodzie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} zajęcie, w którym ktoś się wyspecjalizował, którego się wyuczył i które fachowo stale wykonuje w celach zarobkowych;… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wolny — wolnyni, wolnyniejszy 1. «mogący postępować zgodnie z własną wolą, nie podporządkowany komuś lub czemuś; będący na swobodzie, nie uwięziony; nie zabroniony, nie skrępowany; o kraju: nie będący pod obcą przemocą, suwerenny, niezawisły» Wolny kraj …   Słownik języka polskiego

  • zawód — m IV, D. zawódwodu, Ms. zawódwodzie; lm M. zawódwody 1. «umiejętność wykonywania pracy w danej dziedzinie; fachowe, stałe wykonywanie jakiejś pracy w celach zarobkowych; fach, specjalność» Ciekawy, dobry zawód. Trudny, popłatny zawód. Zawód… …   Słownik języka polskiego

  • demiurg — m III, DB. a, N. demiurggiem; lm M. owie, DB. ów 1. «w filozofii Platona i późniejszych doktrynach filozoficznych: twórca świata» przen. «siła twórcza, twórca» Demiurg sztuki filmowej. 2. hist. «w starożytnej Grecji: rękodzielnik (np. garncarz,… …   Słownik języka polskiego

  • poświęcić — dk VIa, poświęcićcę, poświęcićcisz, poświęcićświęć, poświęcićcił, poświęcićcony poświęcać ndk I, poświęcićam, poświęcićasz, poświęcićają, poświęcićaj, poświęcićał, poświęcićany 1. «oddać, złożyć coś w ofierze; wyrzec się czegoś dla kogoś lub dla… …   Słownik języka polskiego

  • stan — m IV, D. u, Ms. stannie 1. blm «jakość, forma, postać, poziom czegoś, ilość czegoś, liczba kogoś w danym momencie, okresie; położenie, warunki, w których się ktoś lub coś znajduje» Stan faktyczny, liczbowy czegoś. Stan finansowy, majątkowy,… …   Słownik języka polskiego